Αλλάξατε γνώμη; Σας επιστρέφουμε
το 100% των χρημάτων σας!

Είμαστε βέβαιοι για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε και το αποδεικνύουμε.


Αλλάξατε γνώμη και δεν επιθυμείτε να ολοκληρώσουμε την ιστοσελίδα σας; Σας επιστρέφουμε το 100% των χρημάτων σας! Πρωτοπορώντας και στον τομέα αυτό, θέτουμε σαφείς διαδικασίες υλοποίησης των έργων και διασφαλίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνετε από εμάς. Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων είναι σαφής. 100% επιστροφή των χρημάτων σας εφόσον η διαδικασία κατασκευής της ιστοσελίδας δεν έχει προχωρήσει στο σημείο της υλοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα, για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας, ακολουθείται μια σταθερή διαδικασία που μας δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάζουμε ιστοσελίδες σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Η διαδικασία αυτή έχει ως εξής:


1. Συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας και ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες λύσεις για την κατασκευή της ιστοσελίδας σας.
2. Υπογραφή συμφωνητικού για την κατασκευή της ιστοσελίδας. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ποσού της προκαταβολής.
3. Αποστολή του περιεχομένου (κειμένων, φωτογραφικού υλικού, κατηγοριών, που θα επιθυμούσατε να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα σας)
4. Υλοποίηση 2 σχεδίων (layouts) για την ιστοσελίδα σας και αποστολή του υλικού σε εσάς.(Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται το πολύ σε 5 ημέρες από την αποστολή του υλικού)
5. Επιλογή του τελικού σχεδίου και ενημέρωση για τυχόν διορθώσεις.
6. Ένωση των κειμένων και του υπόλοιπου υλικού με την ιστοσελίδα.
7. Ολοκλήρωση της ιστοσελίδας. Μετά από περίπου 3 ημέρες η νέα σας ιστοσελίδα θα βρίσκεται online.

* Ο χρόνος που αναφέρεται ενδέχεται να διαφέρει από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα. 100% επιστροφή των χρημάτων σας μπορεί να γίνει πριν το βήμα 5. Από το βήμα 5 και μετά, δεν μπορεί να ισχύσει καμμιά επιστροφή χρημάτων και εφόσον διακοπεί η διαδικασία κατασκευής της ιστοσελίδας, η προκαταβολή παρακρατείται από την getasite.

Bookmark and Share